Wanneer de veiligheid op het spel staat, komt het erop aan tijdig te vervangen. Bepaalde 3M-ademhalingsuitrusting moet regelmatig gecontroleerd, onderhouden en/of vervangen worden om optimale prestaties en bescherming voor de drager te garanderen. De hamvraag die elke gebruiker van een ademhalingsmasker zich dan natuurlijk stelt is: wanneer moet dit gebeuren?

Pagina in aanbouw... binnenkort meer uitgewerkte info

  • Wanneer uw wegwerpmaskers / onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers vervangen?
  • Wanneer uw stof- of gas-/dampfilters vervangen bij half- en volgelaatsmaskers?
  • Wanneer uw filters (en eventueel andere onderdelen) vervangen bij motoraangedreven systemen?